Com treballoConcebo l'educació de la veu com una experiència de desenvolupament holístic, és a dir, un desenvolupament que integra les diferents vessants de la persona: la corporal,  l'emocional, la mental i la cultural.

En l'acció d'aprendre passem, inevitablement, per l'auto coneixement. És per això que treballo des de la impostació natural de la veu.
Entenc que és la única manera d'aconseguir la màxima ampliació del registre i d'arribar a tots els matisos de color i flexibilitat del nostre instrument.

Sentint-nos.

Si com a cantants som alhora música, instrument i instrumentista, aquesta triple vivència és un repte, una ocasió única, pel gaudi de trobar-se, amb un mateix i amb els altres.
Som transmissors i receptors alhora, la qüestió radica en deixar fluir.